‚Images That Move’

W imieniu Creative Europe Desk Polska zapraszamy do udziału w europejskiej konferencji o edukacji filmowej pt. ‚Images That Move’ organizowanej przez Creative Europe Desk Polska we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.

 

Podczas wydarzenia, oprócz prezentacji polskich ekspertów, uczestnicy – nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele NGO, sektora edukacji, kultury i audiowizualnego – będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez realizatorów europejskich projektów z obszaru grantowego Edukacja filmowa (komponent MEDIA programu Kreatywna Europa). Podczas paneli dyskusyjnych podsumowane zostaną europejskie doświadczenia związane z tworzeniem partnerstw pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz z włączaniem różnych grup odbiorców.

 

Prezentacje polskich ekspertów i panel dyskusyjny z ich udziałem prowadzone będą w języku polskim.

 

Zainteresowanych warsztatami prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym. Spotkania z europejskimi ekspertami odbędą się w języku angielskim.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy – formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: http://bit.ly/ITM_zapisy .