Zaproszenie do składania wniosków „Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR)” na 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i złożenia ofert związanych z finansowym działaniem informacyjnym WPR. Informacja skierowana jest do: organizacji non profit, władz publicznych, stowarzyszeń europejskich, uniwersytetów, instytucji edukacyjnych, firm, mediów – TV, radio, osób związanych z rolnictwem, żywieniem, rozwojem obszarów wiejskich. 

Termin składanie wniosków upływa 15 grudnia bieżącego roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej, gdzie została opublikowana rozmowa Official Journal C series: 2016/C 401/09 dnia 29 październik. Dialog jest dostępny w języku polskim.

http://ec.europa.eu/agriculture

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3AC2016%2F401%2F09&from=en