Debata z udziałem obywateli

Fundacja Schumana poszukuje ekspertów do debaty z udziałem obywateli

   
Debata odbędzie się w piątek, 27 października w Warszawie, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, w godzinach 10.00-15.00. Udział w niej weźmie około 40 mieszkańców Polski, zróżnicowanych pod względem miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, płci, pozycji społecznej i zawodu.

Zadaniem ekspertów będzie przystępne zaprezentowanie działań podejmowanych przez Unię Europejską (w tym aktualnych prac w instytucjach UE) w następujących dziedzinach (jeden ekspert do jednego tematu):

  • Zatrudnienie i edukacja (w tym aktualne problemy – np. kwestia polskich pracowników w UK po Brexicie, problem „pracowników delegowanych”, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia możliwości młodych ludzi na rynku pracy).
  • Ochrony środowiska (w tym aktualne spory z Polską – przybliżenie istoty sporu dot. Puszczy Białowieskiej, sprawy konsumencko-środowiskowe – np. normy dla odkurzaczy czy żarówek).
  • Przybliżenie istoty aktualnego sporu pomiędzy Polską i Komisją Europejską w sprawie praworządności – jakie działania podjęła Komisja i PE, jakie może podjąć, jakie jest uzasadnienie instytucji UE dla podjętych działań.

Eksperci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 700 złotych brutto (umowa zlecenie).

Kontakt:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Joanna Różycka-Thiriet

j.rozycka@schuman.pl