Eurobarometr: Europejczycy zaniepokojeni nierównościami społecznymi w UE

Z nowego Eurobarometru wynika, że Europejczycy są bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o unijną gospodarkę, ale obawiają się nierówności. Poniżej przedstawiamy działania PE w tej sprawie. 

Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że sprawy w Unii Europejskiej zmierzają w złym kierunku, spadł z 54% w 2016 roku do 50 % w 2017 roku – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Ankietowani są także większymi optymistami, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną – w 2016 roku 58% badanych uważało, że sytuacja w ich państwie członkowskim zmierza w złym kierunku, w tym roku odsetek ten wyniósł 51%.

Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że ich państw powraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie gospodarczym wzrósł do 22% – jedynie o 2 punkty procentowe w porównaniu z 2016 rokiem. 30% Euopejczyków uważa, że kryzys potrwa jeszcze wiele lat (o 2 punkty procentowe w porównaniu z 2016 rokiem).

W Grecji, w której bezrobocie przekracza 23%, panuje największy pesymizm: 71% ankietowanych Greków spodziewa się długoletniego kryzysu. W państwach o niższym bezrobociu oscylującym w okolicach lub poniżej 5% – w Holandii, Danii i na Malcie – respondenci są bardziej optymistyczni – mniej niż 10% przewiduje długoletni kryzys.

Działania Parlamentu Europejskiego

By zapobiec kryzysom, Parlament Europejski wzmocnił nadzór nad bankami, zagwarantował, że depozyty bankowe nieprzekraczające równowartości 100 000 euro są gwarantowane w całości, a podatnicy nie będą ponosić kosztów bankructwa banków, przyjął przepisy, dzięki którym państwa członkowskie koordynują swoje budżety. Dzięki powołaniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych Unia planuje pozyskanie w ciągu trzech lat dodatkowych środków na inwestycje na kwotę co najmniej 315 mld euro.

Nierówności społeczne

Dla 84% Europejczyków nierówności społeczne są ważnym problemem, a zdaniem 64% w ciągu 5 najbliższych lat nierówności społeczne zaostrzą się.

Jednym ze sposobów na walkę z nierównościami jest zapewnienie sprawiedliwego opodatkowania. To dlatego walka z unikaniem opdatkowania i bardziej efektywne opdatkowanie korporacji jest jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu