Eurobarometr – opinie obywateli na temat Parlamentu i UE

Mieszkańcy Europy coraz przychylniej oceniają Unię Europejską. Czują, że ich głos liczy się w UE, a ich kraje korzystają z członkostwa.

Eurobarometr przygląda się opiniom obywateli na temat członkostwa w Unii Europejskiej, jak również nastawieniu wobec Parlamentu Europejskiego, jego priorytetów, działań i misji.

W ramach debaty na temat przyszłości Europy, 47% Europejczyków uważa, że ich głos liczy się w UE. Jest to najlepszy rezultat od czasu europejskich wyborów w 2009 roku.

Zdecydowana większość Europejczyków popiera członkostwo swoich państw w UE. 57% badanych uważa, że obecność w Unii jest dobra dla ich kraju. Co więcej, rosnąca liczba obywateli uważa, że wszystko w Unii Europejskiej idzie w dobrym kierunku (31%, czyli 6 punktów procentowych więcej niż w marcu 2017).

Parlament Europejski odnotował również wzrost poparcia opinii publicznej. Wskaźnik pozytywnego wizerunku Parlamentu odnotował wzrost o 8 punktów procentowych do 33%. 42% badanych nadal nie posiada opinii na ten temat.

Eurobarometr ma na celu określenie zagrożeń, przed którymi UE powinna chronić obywateli. 58% ankietowanych uważa terroryzm za największe zagrożenie. Niepewna sytuacja ekonomiczna wpływa na kolejne wskazywane obszary, takie jak bezrobocie (43%) oraz bieda i wykluczenie społeczne (42%). Innym zagrożeniem często wymienianym przez obywateli jest niekontrolowana migracja (35%).

Badanie ma również na celu określenie najważniejszych korzyści, które zdaniem obywateli UE powinna im zapewnić. Z jednej strony są to prawa podstawowe (44%) oraz swoboda przemieszczania się, pracy i nauki w całej UE (36%), z drugiej zaś strony rozwój gospodarczy, w tym prawa pracownicze (34%), godziwe i pewne emerytury (34%) oraz dobrobyt (33%).

Badanie zostało wykonane między 23 września a 2 października 2017. Wzięło w nim udział 27881 Europejczyków w wieku powyżej 15 lat z 28 państwach członkowskich.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu