Europejski Tydzień Mobilności 2016

Co roku w dniach 16–22 września Europa obchodzi Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – największe wydarzenie poświęcone ekologicznemu transportowi miejskiemu. Jego tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem  „Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycją dla Europy”. W organizację Tygodnia zaangażowało się w tym roku ponad 1600 miast, w tym 11 z Polski. Przed nami cały tydzień obfity w wydarzenia, który zakończy się 22 września w Dzień bez Samochodu. Komunikacją miejską w wielu miastach Polski pojedziemy tego dnia za darmo. 

Tegoroczna tematyka kampanii odzwierciedla dążenie Komisji Europejskiej do realizacji dwóch planów w zakresie mobilności: stopniowe wycofanie z miast zasilanych benzyną samochodów do 2050 roku oraz wprowadzenie bez emisyjnego ruchu w centrach dużych ośrodków miejskich do 2030 roku. Ogólnoeuropejska kampania #MobilityWeek ma na celu spopularyzowanie tych działań.

Kontekst

Początki Europejskiego Tygodnia Mobilności sięgają roku 1998, kiedy we Francji obchodzono dzień pod hasłem „W moim mieście bez samochodu”. Inicjatywa ta nadal realizowana jest, we wrześniu każdego roku, w celu zachęcenia miast i miasteczek do zamknięcia ulic dla pojazdów silnikowych na jeden dzień. Działania te pozwalają mieszkańcom na odkrycie innego oblicza miast i miasteczek, zachęcają ich do korzystania ze zrównoważonych rodzajów transportu i podnoszą poziom wiedzy na temat wpływu wyboru środków transportu na środowisko. Powodzenie inicjatywy we Francji doprowadziło do rozpoczęcia corocznej europejskiej akcji Dzień bez Samochodu”. Miała on być okazją do pokazania zaangażowania miast i gmin w zwalczanie problemów ekologicznych. Przez jeden dzień (22 września) władze lokalne odmieniały charakter centrów swoich miejscowości, ograniczając ruch samochodowy, zachęcając do korzystania ze zrównoważonych środków transportu i zwracając uwagę na związek między wyborem środków transportu a ich wpływem na środowisko naturalne.

 

Ponieważ Dzień bez Samochodu okazał się dużym sukcesem, corocznie od 2002 r. organizowany jest w dniach 16-22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Już w pierwszym roku wzięło w nim udział ponad 400 samorządów z 23 krajów.

Popularność tej inicjatywy jest z roku na roku coraz większa, a opinia publiczna przyjmuje ją bardzo pozytywnie – popiera ją ponad 80 % respondentów. Większość docenia też znaczenie kampanii w zwracaniu uwagi na nadmierny ruch samochodowy w miastach.

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ogólnoeuropejskiej kampanii promującej zrównoważoną mobilność, władze lokalne pokazują stojące przed nimi wyzwania i zachęcają mieszkańców do wsparcia zrównoważonych strategii transportu.

Organizowane są kampanie społeczne wokół wybranych tematów, a także wprowadzane są rozmaite rozwiązania wzmacniające w sposób długofalowy zrównoważony transport w miastach i gminach.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest dobrą okazją do spotkań i dyskusji w gronie lokalnych interesariuszy na tematy związane z mobilnością, jakością powietrza, ograniczaniem ruchu samochodowego i emisji spalin, a także do testowania nowych technologii i metod planowania.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu skłania do refleksji nad rzeczywistą funkcją ulic i rozmowy o konkretnych rozwiązaniach problemów, takich jak zanieczyszczenie powietrza, nadmierny poziom hałasu, zatłoczenie, wypadki drogowe i problemy zdrowotne.

Tydzień jest także okazją i dobrą platformą dla inicjatyw władz lokalnych, stowarzyszeń i organizacji w zakresie promocji zrównoważonego transportu miejskiego, informowania o szkodliwości obecnych rozwiązań transportu dla środowiska naturalnego i jakości życia oraz wdrażania nowych przepisów i trwałych rozwiązań. Co roku Komisja Europejska przyznaje nagrodę dla samorządu i miasta najbardziej zaangażowanego w promocję zrównoważonego transportu.

Więcej informacji na temat kampanii w Europie: www.mobilityweek.eu.  

Źródło: https://ec.europa.eu/poland/160916_mobility_week_2016_pl