„Ulicami Tarnowa do Europy”

ZGŁOSZENIA DRUŻYN – 01.09.2014 – 10.09.2014

Celem gry jest:

popularyzacja wiedzy na temat Unii Europejskiej i państw do niej należących,

poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej,

propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Tematem przewodnim gry miejskiej jest wpływ Unii Europejskiej na zmiany zachodzące w naszym regionie.

Uczestnicy

Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczestników (uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Tarnów). Każda drużyna zgłaszana przez szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna, którym być może nauczyciel szkoły

Gra odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – eliminacje, które polegać będą na udzielaniu jak najszybciej poprawnej odpowiedzi na zadawane pytania – ukazujące się na tablicy facebooka www.facebook.com/EDTarnow. Terminy pojawienia się pytań i zadań znajduje się w załączniku nr 2 (dokładna data oraz godzina), aby każda drużyna miała równe szanse. Termin I etapu 15.09.2014-06.10.2014

II etap – organizacja gry miejskiej w Tarnowie dla pięciu najlepszych drużyn. Gra rozpocznie się w punkcie startowym, w którym uczestnicy i uczestniczki:

• zostaną zapoznani z celem i zasadami gry,

• otrzymają mapy obszaru, w której gra będzie się odbywać,

• odbiorą kartę do gry,

• każda z drużyn otrzyma mapkę z pierwszym miejscem, do którego ma się udać.

Termin II etapu 20.10.2014

W dniach od 01 do 10 września 2014 będą przyjmowane zgłoszenia drużyn szkół gimnazjalnych. W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy, który po uzupełnieniu należy zeskanować i wysłać na adres mailowy: europedirect-tarnow@europim.pl lub dostarczyć (pocztą, kurierem, osobiście) do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów, ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów.

Regulamin gry miejskiej 2014

zal1 Formularz Zgłoszeniowy

zal 2 Harmonogram

zal 3 Oświadczenie Opiekuna