„Tarnów z Europejskim Rokiem na Rzecz Rozwoju”

ZGŁOSZENIA DRUŻYN – 01.09.2015 – 18.09.2015

 

Rozwiązywanie zadań, drużynowa rywalizacja, pokonywanie wyznaczonej trasy – to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników tegorocznej edycji Gry Miejskiej organizowanej przy współpracy z Fundacją Regionalnego Rozwoju Edukacji. Temat przewodni Gry nawiązuje do obchodzonego aktualnie Europejskiego Roku Na Rzecz Rozwoju.

Wiemy, że nauka to nie tylko szkolna ławka i tomy książek – chcemy po raz kolejny udowodnić, że można zdobywać wiedzę w dużo ciekawszy sposób.

Przebieg gry:

Tegoroczna Gra Miejska, wzorem z lat ubiegłych, odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje – polega na rozwiązywaniu zadań różnego typu publikowanych na tablicy facebook’a w określonych dniach i godzinach.

Do II etapu przechodzi 5 drużyn, które zdobędą największą ilość punktów w I etapie.

II etap – gra terenowa – odbędzie się na terenie miasta Tarnowa w 5 punktach kontrolnych, w których drużyny będą mieć do wykonania określone zadania. Wydarzenie rozpocznie się w punkcie startowym, gdzie uczestnicy zostaną zapoznani z celami i zasadami gry oraz odbiorą kartę i mapkę do gry.

Po zaliczeniu wszystkich punktów gracze docierają na Metę, gdzie nastąpi ocena zadania specjalnego, zliczenie wszystkich punktów, wyłonienie zwycięskiej drużyny oraz rozdanie nagród.

Uczestnicy:

Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczestników (uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i gminy Tarnów). Każda drużyna zgłaszana przez szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna, którym może być nauczyciel szkoły.

Cel gry:

Głównym celem organizowanej Gry Miejskiej jest popularyzacja wiedzy na temat Unii Europejskiej i państw do niej należących, poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju, propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest to również doskonała okazja do połączenia nauki i zabawy oraz odkrywania niezwykłych zakątków Tarnowa i nadawania im nowego znaczenia.

Harmonogram przebiegu gry:

01.09.2015 – 18.09.2015 – zgłaszanie drużyn

21.09.2015 – 09.10.2015 – I etap (pytania oraz zadania na profilu facebook)

19 – 23.10.2015 – II etap – gra w terenie – dzień finału planowany jest pomiędzy 19 a 23 października; dokładna data zostanie podana do wiadomości na 2 dni przed planowanym finałem (uwzględnienie warunków pogodowych).

 

W dniach od 1 do 18 września 2015 r. będą przyjmowane zgłoszenia drużyn szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Tarnów. W celu zgłoszenia należy wypełnić Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3, a następnie zeskanować i wysłać na adres mailowy: europedirect-tarnow@europim.pl lub dostarczyć (pocztą, kurierem, osobiście) do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów, ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Gry Miejskiej, zwłaszcza regulaminem, oraz do udziału!

Regulamin Gry Miejskiej 2015

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Harmonogram zadań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie opiekuna