Gra Miejska 2016 dla Szkół Podstawowych

„Wiedzieć, Umieć, Chcieć”

ZGŁOSZENIA DRUŻYN – 04-24.04.2016

 Zadania, rywalizacja, pokonywanie wyznaczonej trasy – to tylko niektóre atrakcje które czekają na uczestników Gry Miejskiej organizowanej przy współpracy z Fundacją Regionalnego Rozwoju Edukacji. Chcemy pokazać najmłodszym że zdobywanie wiedzy wcale nie musi być trudne czy nudne.

Przebieg gry:

Tegoroczna Gra Miejska, tak samo jak  w latach poprzednich, odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje – polega na rozwiązywaniu zadań różnego typu wysyłanych do Szkół Podstawowych oraz publikowanych na stronie internetowej według harmonogramu.

Do II etapu przechodzi 5 drużyn, które zdobędą największą ilość punktów w I etapie.

II etap – gra terenowa – odbędzie się na terenie miasta Tarnowa w 5 punktach kontrolnych, w których drużyny będą mieć do wykonania określone zadania. Zabawa zaczyna  się w punkcie startowym, gdzie uczestnicy poznają  cele i zasady gry oraz odbiorą kartę i mapkę do gry.

Po zaliczeniu wszystkich punktów gracze docierają na Metę, gdzie zliczamy  wszystkie punkty i wyłaniamy zwycięską drużynę na którą czeka nagroda.

Uczestnicy:

Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczestników (uczniów szkół podstawowych-klas IV-VI z terenu Miasta i gminy Tarnów). Każda drużyna zgłaszana przez szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna.

Cel gry:

Głównym celem organizowanej Gry Miejskiej jest rozszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i państw które do niej należą, propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz zachęcanie młodzieży do udziału w poznawaniu miasta Tarnowa.

Harmonogram przebiegu gry:

04.04.2016 – 24.04.2016 – zgłaszanie drużyn

25.04.2016 – 25.05.2016  – I etap

30-31.05.2016 – II etap – gra w terenie – dzień finału planowany jest pomiędzy 30 a 31 maja ; dokładna data zostanie podana do wiadomości na 2 dni przed planowanym finałem (uwzględnienie warunków pogodowych).

 W celu zgłoszenia należy wypełnić Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3, a następnie zeskanować i wysłać na adres mailowy: europedirect-tarnow@europim.pl lub dostarczyć (pocztą, kurierem, osobiście) do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów, ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów.

Zachęcamy do wzięcia  udziału!

Regulamin_Gry_Miejskiej_2016

Załącznik nr 1-Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2-Harmonogram zadań

Załącznik nr 3-Oświadczenie opiekuna

plakat

 Gra terenowa – wybrane punkty:

 

 

Foto relacja z gry miejskiej: