Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami organizowanej przez nas Gry Miejskiej

Głównym celem organizowanej gry jest upowszechnienie dostępu do wiedzy wśród uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie tematyki unijnej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów wśród najbliższego otoczenia. Dodatkowo uczniowie zostaną nakierowani na portale internetowe, które zajmują się tematyką unijną, aby w przyszłości mieli świadomość, gdzie należy szukać informacji o wspólnocie.

W dniach od 30 września do 4 października 2013 będą przyjmowane zgłoszenia drużyn szkół gimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz miasta Tarnów.

Uczestnicy

Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczestników (uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatów tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i Miasta Tarnów). Każda drużyna zgłaszana przez szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna, którym być może nauczyciel szkoły

Gra odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – eliminacje, które polegać będą na udzielaniu jak najszybciej poprawnej odpowiedzi na zadawane pytania – ukazujące się na tablicy facebooka www.facebook.com/EDTarnow. Terminy pojawienia się pytań i zadań znajduje się w załączniku nr 2 (dokładna data oraz godzina), aby każda drużyna miała równe szanse. Termin I etapu 09.10.2013-23.10.2013

II etap – organizacja gry miejskiej w Tarnowie dla pięciu najlepszych drużyn. Gra rozpocznie się w punkcie startowym, w którym uczestnicy i uczestniczki:

• zostaną zapoznani z celem i zasadami gry,

• otrzymają mapy obszaru, w której gra będzie się odbywać,

• odbiorą kartę do gry,

• każda z drużyn otrzyma mapkę z pierwszym miejscem, do którego ma się udać.

Termin II etapu 30.10.2013

Nabór drużyn do prowadzonej gry rozpocznie się 30.09.2013 i potrwa do 04.10.2013 roku. W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy, który po uzupełnieniu należy zeskanować i wysłać na adres mailowy: biuro@europim.pl lub dostarczyć (pocztą, kurierem, osobiście) do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów, ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów.

Regulamin-gry-miejskiej

zal-nr-1-formularz-zgloszeniowy

zal-nr-2-harmonogram-I-etap

zal-nr-3-oswiadczenie-opiekuna