Informacja dla uczestników „Gry Miejskiej 2016” w sprawie zadania 1 typu A

Dziękujemy bardzo za udział w zabawie oraz udzielenie szybkich odpowiedzi na pytania.

Jedna z drużyn biorących udział w zabawie po ogłoszeniu wyników zwróciła uwagę na treść pierwszego pytania.

  1. Jak długo trwa kadencja przewodniczącego Rady Europy?

Jak słusznie zauważono, w treść pytania wkradł się błąd, ponieważ Rada Europy nie ma przewodniczącego tylko sekretarza a jego kadencja trwa 5 lat. Prawidłowo zadane pytanie powinno brzmieć:

  1. Jak długo trwa kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej?

Tutaj zaś prawidłowa odpowiedź to 2,5 roku. W związku z powyższym, obie odpowiedzi uznajemy za prawidłowe – 2,5 roku oraz 5 lat. Lapsus słowny, który wkradł się do zadania nie wpłynął na punktację w zadaniu. Wszystkim drużynom niniejsze pytanie zostało uznane.

Pragniemy nadmienić że, jest to nasze pierwsze niedopatrzenie na przestrzeni prowadzenia „Gier Miejskich”. Czujemy się zobowiązani do przeanalizowania przyszłych pytań w celu uniknięcia nieprawidłowości.

Mamy nadzieję że, powyższa sytuacja nie wpłynie na Państwa postawę w sprawie udziału w konkursie.

W przyszłości, jeżeli będą Państwo mieć wątpliwości w kwestii prawidłowości pytań, zadań prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie niezwłocznie po publikacji zadania.

Za pomyłkę przepraszamy oraz gwarantujemy że usterka nie wpłynęła na punktację w zadaniu. Jesteśmy dumni z szybkiej interwencji oraz wysokiego poziomu wiedzy jakim dysponują uczestnicy naszej gry.