Koordynacja gospodarek UE

Strategia Europa 2020 oraz zarządzanie gospodarcze w UE będą tematami kolejnego Seminarium europejskiego przygotowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. W środę 23 listopada o koordynacji wspólnotowej polityki gospodarczej i budżetowej będzie opowiadał Tomasz Gibas, doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Seminaria europejskie to cykl 15 spotkań – wykładów, debat z udziałem słuchaczy i warsztatów. Seminaria mają charakter interdyscyplinarny (poruszane będą zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne) i dotyczą bieżących kwestii związanych z Unią Europejską oraz państwami europejskimi. Goście to eksperci zajmujący się daną dziedziną, m.in. dziennikarze, urzędnicy, naukowcy, analitycy z organizacji pozarządowych czy dyplomaci.

Spotkania odbywają się w środy między 17:00, a 18:30 i są otwarte dla każdego.

Jak kraje Unii koordynują swoje polityki gospodarcze i budżetowe? Jakie cele wytyczają sobie na nadchodzące lata? Fundacja Schumana zaprasza na spotkanie z Tomaszem Gibasem, doradcą ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. 23 listopada (środa), w godz. 17.00-18.30, w siedzibie Fundacji (Al. Ujazdowskie 37/5).

Polska Fundacja im. Roberta Schumana organizuje Seminaria europejskie wraz z Fundacją Konrada Adenauera oraz pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zajęcia obywają się w ramach przedmiotów ogólnodostępnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program seminariów w semestrze zimowym 2016/2017 znajdziesz tutaj.

Źródło: https://ec.europa.eu