LEGISLATOR- bezpłatna gra Parlamentu Europejskiego.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce jest w trakcie produkcji gry planszowej „Legislator. Jak uchwalane jest prawo Unii Europejskiej? Zostań posłem do Parlamentu Europejskiego.

Legislator jest grą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, a także dla szkolnych klubów europejskich, klubów zainteresowań i zajęć o tematyce europejskiej. Tematyka gry opieka się na tworzeniu prawa unijnego na podstawie czterech fikcyjnych dyrektyw: 

  • dyrektywy wodnej,
  • dyrektywy czipowej,
  • dyrektywy językowej,
  • dyrektywy witalnej.  

Aby zamówić bezpłatny egzemplarz gry, należy wypełnić niniejszy formularz do dnia 30.09.2016 formularz zamówienia Gra będzie zamawiana w ciągu roku szkolnego 2016/2017. Na jedną szkołę przewidziane są dwa egzemplarze gry. 

Szczegóły oraz pytania prosimy kierować na adres e-mail: epwarszawa@ep.europa.eu bądź telefonicznie: 22 595-24-77