Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim.

Do zadań naszego punktu należy, przy ścisłej współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej w państwach członkowskich, aktywne podejście do komunikowania, które obejmuje zarówno odpowiadanie na pytania bądź ich przekazywanie, jak i interakcje z lokalnymi zaangażowanymi podmiotami, środowiskami opiniotwórczymi i mediami, przy jednoczesnym pobudzaniu debaty poprzez organizowanie konferencji i imprez.

Celem, podobnie jak Komisji Europejskiej i innych Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct, jest promowanie świadomego i aktywnego obywatelstwa UE poprzez:

a) umożliwianie obywatelom uzyskiwania informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania w zakresie prawodawstwa, polityki i programów Unii oraz oferowanych przez nią możliwości finansowania;
b) zwiększanie świadomości i promowanie debaty w drodze proaktywnych metod komunikowania oraz współpracy z innymi sieciami i organizacjami informacyjnymi;
c) umożliwianie obywatelom wyrażenia opinii i sugestii skierowanych do instytucji UE.
 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów zapewnia usługi dopasowane do lokalnych potrzeb, umożliwiając społeczeństwu dostęp do informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące prawodawstwa, polityk i programów Unii oraz oferowanych przez nią możliwości finansowania:
a) świadczy następujące usługi dla społeczeństwa:
 – odpowiada na zapytania zadawane drogą telefoniczną, mailową oraz podczas wizyt osobistych w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów,
– udostępnia materiały informacyjne przekazywane przez instytucje europejskie,
– odbywa spotkania,
– może udostępnić komputer z połączeniem internetowym;
b) wykorzystuje następujące źródła informacji i promuje wiedzę o nich wśród opinii publicznej, dotyczące:
– bezpłatnych bazy danych i stron internetowych instytucji UE,
– inne sieci informacyjnych i punktów kontaktowych instytucji europejskich;
c) przyczynia się do zwiększenia zasięgu Komisji na poziomie lokalnym.
 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów działa na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie Unii Europejskiej poprzez świadczenie jednego lub kilku rodzajów usług wymienionych poniżej:
a) organizowanie imprez lub opracowywanie produktów informacyjnych dla ogółu społeczeństwa;
b) organizowanie imprez lub opracowywanie produktów informacyjnych
dla konkretnych grup docelowych;
c) organizowanie imprez i rozwijanie działań związanych z tworzeniem sieci kontaktów dla zainteresowanych podmiotów instytucjonalnych i instytucji opiniotwórczych;
d) organizowanie imprez i rozwijanie współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów:
Piotr Kłusek – Koordynator / Kierownik
Dorota Wzorek – Konsultant