Orędzie o stanie Unii 2017

W środę 13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentuje w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Najnowsze przemówienie będzie miało szczególny charakter ze względu na okres ważnych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przechodzi Europa. Reagując na te zmiany Unia chce zapewnić całemu kontynentowi bezpieczną i dostatnią przyszłość.

Po szeroko zakrojonej debacie na temat przyszłości Europy (# FutureofEurope) z udziałem obywateli, Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, władz regionalnych i lokalnych oraz szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego na całym kontynencie europejskim przewodniczący przedstawi dalsze plany na podstawie zgromadzonych pomysłów i wyrazi swoje osobiste poglądy na temat przyszłości Europy oraz na temat swoich priorytetów na najbliższy rok.

Kontekst

Każdego roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący rok. Przewodniczący wyjaśnia również, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska. Po przemówieniu następuje debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog pomiędzy Parlamentem i Radą w celu przygotowania programu prac Komisji na kolejny rok.

Orędzie o stanie Unii, osadzone w traktacie lizbońskim, jest także przewidziane w porozumieniu ramowym z 2010 r. regulującym stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją, w którym zapisano również, że przewodniczący przesyła list intencyjny przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji Rady, w którym przedstawia szczegółowo działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja zamierza podjąć do końca następnego roku (w tym przypadku 2018 r.).

Wydarzenie

W środę 13 września 2017 r. o godz. 9.00 przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wygłosi przemówienie w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo na kanale EbS. Na stronie Komisji na Facebooku dostępna będzie także transmisja bezpośrednia online.

Źródła:

Źródło: https://ec.europa.eu