POLACY ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ EUROPY

Debaty, spotkania, koncerty i pikniki rodzinne – tak będą w Polsce wyglądały obchody Dnia Europy. W sobotę 7 maja zapraszamy do Miasteczka Europejskiego, które stanie na warszawskim Krakowskim Przedmieściu. Tematem przewodnim konkursów, quizów i zabaw będzie mobilność w Europie.
 
Idea zjednoczonej Europy ma już 66 lat! 9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wygłosił przemówienie, w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji europejskiej. To wydarzenie jest świętowane co roku 9 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest mobilność w Unii Europejskiej, czyli możliwość pracy, nauki, podróżowania, prowadzenia firmy w każdym z krajów członkowskich.
 
„Każdy z nas jako obywatel wspólnoty ma prawo do pracy i zamieszkania czy edukacji w innym państwie członkowskim na równych prawach z obywatelami tego kraju. Możemy swobodnie podróżować w ramach strefy Schengen. Możemy także mieszkać w jednym państwie, a świadczyć usługi dla klienta w innym państwie członkowskim. Jednolity rynek Unii daje działającym na nim firmom dostęp do blisko 500 mln konsumentów! Te wypracowane przez lata rozwiązania stały się częścią naszego codziennego życia. Trudno nam teraz wyobrazić sobie scenariusz, w którym te udogodnienia nagle by zniknęły” – powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
 
Obchody Dnia Europy w 2016 roku rozpoczną się już w sobotę 7 maja i potrwają do poniedziałku 9 maja. Podobnie jak w innych krajach Unii, także w Polsce odbędą się debaty, koncerty i pikniki rodzinne.
 
Weekend ze zjednoczoną Europą
W najbliższą sobotę (7 maja) w godzinach 10.00 – 15.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarte będzie Miasteczko Europejskie. Mieszkańcy stolicy oraz goście spoza Warszawy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat mobilności w Unii Europejskiej i jednocześnie miło, rodzinne spędzić majowy weekend.
 
Działania informacyjne, animacje i konkursy prowadzone w namiotach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce będą odbywać się pod hasłem #Mobilni. Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mobilności w Unii będą mogli dowiedzieć się m.in. jak podjąć pracę za granicą, jak założyć firmę w krajach Unii, jakie są możliwości edukacji dla obywateli wspólnoty oraz co należy wiedzieć planując podróż po krajach wspólnoty. Młodzież i dzieci razem z rodzicami będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w multimedialnych quizach organizowanych w namiocie Mobilni. Do wygrania atrakcyjne nagrody! W namiocie Unia Europejska na chętnych czekać będzie „Mobilne Koło Fortuny”. Tutaj także będzie można otrzymać swój „Mobilny Portret”.
 
Dzień Otwarty
W poniedziałek (9 maja) w godzinach 11:30 – 14:30, przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a w Warszawie, odbędzie się Dzień Otwarty. Wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się więcej na temat idei zjednoczonej Europy, a także wziąć udział w zaplanowanych w tym dniu aktywnościach. Wspólnie ze znanym polskim muralistą, Dariuszem Paczkowskim, prezesem Fundacji Klamra będziemy malować portrety założycieli Unii Europejskiej. Swoją kreatywność będzie można również przetestować tworząc bawełnianą torbę europejską, zaś miłośnicy muzyki będą mogli dołączyć do zespołu jazzowego. Muzycy będą także zapraszać do wspólnej zabawy przechodniów.
 
Dodatkowe informacje
 
Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest Plan Inwestycyjny dla Europy. To jeden z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Zakłada on uruchomienie dodatkowych inwestycji o wartości przynamniej 315 mld euro w latach 2015 – 2018. Głównym celem Planu Inwestycyjnego dla Europy jest pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i inwestycje oraz bardziej inteligentne wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych. Efektem wdrożenia Planu Inwestycyjnego dla Europy ma być m.in. powstanie ok. 1,3 mln nowych miejsc pracy.
 
Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.