Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już korzystające z dofinansowania programu.
Wskazane będą, jakie rodzaje wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych.

Zachęcamy do konsultacji pomysłów na projekt w Warszawie

Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu.
W trakcie seminarium stworzona zostanie wyjątkowa okazja do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostocku.

Uwaga: liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona!

Warunki skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz możliwość rejestracji on line zawiera strona:
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/