Przyszłość Europy i Biała Księga

1 marca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Pokazuje ona, jak Unia może się zmienić w ciągu następnej dekady. Przeanalizowano w niej takie kwestie jak wpływ nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawy dotyczące globalizacji, wyzwania związane z bezpieczeństwem oraz klimat narastającego populizmu.

13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi swoje doroczne orędzie o stanie Unii, w którym odniesie się do tych problemów.

Swoją opinie na temat przyszłości Europy możesz przekazać w formularzu: https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_pl 

Zachęcamy także do obejrzenia filmiku promocyjnego: http://europa.eu/!Xp47GJ a także zapoznania się z komunikatem prasowym: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2029_pl.htm