Spotkanie informacyjne w Wojskowej Komisji Lekarskiej

Dzisiejszego dnia Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Tarnów gościł w Wojskowej Komisji Lekarskiej w Tarnowie. Naszymi słuchaczami byli Panowie biorący udział w spotkaniu kwalifikującym do wojska.

Na spotkaniu przedstawiliśmy cel i zakres działania naszego biura. Dodatkowo poruszone zostały tematy związane z najważniejszymi wydarzeniami przypadającymi na rok 2017, czyli 60 rocznica Traktatów Rzymskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 30 rocznica powstania programu Erasmus.

W związku z tym, że nasi odbiorcy kończą szkołę średnią i zastanawiają się co dalej, postanowiliśmy przedstawić im jedną z opcji, jaką jest założenie własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo omówione zostały kwestie dotacji, którą można uzyskać ze funduszy unijnych lub środków z Urzędu Pracy.

Na zakończenie uczestnicy zostali zaopatrzeni w upominki w postaci publikacji o tematyce europejskiej.

Dzisiejszym dniem rozpoczęliśmy cykl spotkań Punktu w Wojskowej Komisji Lekarskiej w Tarnowie. Kolejne już za tydzień.