Szczyt UE: migracja i gospodarka

Dalsze działania wobec kryzysu migracyjnego oraz priorytety europejskiego semestru 2016 – to główne tematy najbliższej, dwudniowej Rady Europejskiej, która rozpocznie się w czwartek 17 marca w Brukseli. Szefowie państw i rządów UE zapoznają się również z – przygotowanym przez prezydencje holenderską – zestawieniem postępów w zakresie głównych inicjatyw na rzecz wzmocnienia jednolitego rynku.

Migracja

W lutym Rada Europejska podsumowała wdrażanie już podjętych decyzji oraz przyjęła konkluzje, które przygotowują grunt pod dyskusje na obecnym szczycie. Skupiła się na pomocy humanitarnej, wdrażaniu planu działania UE–Turcja, zarządzaniu granicami zewnętrznymi i funkcjonowaniu hotspotów.

Przywódcy dyskutowali o konieczności zbudowania europejskiego konsensusu w sprawie migracji. Potwierdzili też, że 7 marca 2016 r. odbędzie się specjalny szczyt z Turcją poświęcony kryzysowi uchodźczemu.

Najważniejsze działania UE i państw członkowskich z ostatnich miesięcy przedstawia kalendarium:

Europejski semestr a zatrudnienie, wzrost gospodarczy i konkurencyjność

Rada Europejska zweryfikuje realizację zaleceń dla poszczególnych krajów oraz omówi priorytety europejskiego semestru 2016.

W tym kontekście prezydencja holenderska zrelacjonuje postępy w zakresie głównych inicjatyw na rzecz wzmocnieniajednolitego rynku.