TAK dla CETA

Umowa handlowa między Unią Europejską i Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada CETA) podpisana. W uroczystości, która odbyła się w niedzielę 30 października w Brukseli, uczestniczyli: szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, premier Kanady Justin Trudeau oraz szef słowackiego rządu Robert Fico, który do końca roku przewodniczy pracom Rady UE.

Umowa stwarza nowe możliwości dla dużych i małych eksporterów europejskich i kanadyjskich, a także przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. CETA wyeliminuje 99 proc. ceł, co znacznie obniża koszty eksportu do Kanady produktów europejskich. Szacuje się, że europejscy producenci towarów przemysłowych i rolniczych rocznie zaoszczędzą ok. 500 mln euro.

Obecnie CETA jest najbardziej zaawansowaną i pogłębioną umową handlową zawartą przez Unię Europejską. Porozumienie to będzie punktem odniesienia dla innych umów tego typu. CETA zawiera ambitne zapisy dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia oraz ochrony środowiska. Umowa dotyczy nie tylko handlu, ale również kładzie nacisk na promowanie i ochronę wspólnych wartości.

Więcej Informacji:

Źródło: https://ec.europa.eu/poland