Tydzień przemysłu UE

Tydzień przemysłu Unii Europejskiej

Komisja Europejska organizuje drugi „Europejski Dzień Branży” który będzie miał miejsce w dniach 22-23 lutego 2018 r. W ramach tego wydarzenia zorganizowana zostanie seria lokalnych wydarzeń w całej Europie. Zainteresowane podmioty z dowolnego sektora przemysłu, badań, innowacji są proszone o przedstawienie swoich propozycji dotyczących zorganizowania lokalnego wydarzenia. 

Obszary tematyczne wybrane na 2018 r.:
  • Przemysł i terytorium
  • Przemysł i ludzie
  • Przemysł i technologie
Jak komisja będzie wspierać lokalne wydarzenia?

Komisja będzie oferowała lokalnym wydarzeniom:

  • Widoczność na stronie internetowej Dnia Przemysłowego 
  • Promocję za pośrednictwem innych kanałów promocji Dnia Przemysłu w UE
  • Promocja lokalnych wyników wydarzeń
Jak wypełnić wniosek?

Wypełnij kwestionariusz i prześlij go do 8 stycznia 2018 r. Komisja poinformuje wnioskodawców o wynikach procesu selekcji do 26 stycznia 2018 r. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://ec.europa.eu