Ucyfrowieni z nowymi szansami

„UCYFROWIENI” projekt realizowany w Łodzi, którego celem jest podniesienie komptencji cyfrowych osób w wieku 45+. Statystyki pokazują, że tego typu umiejętności nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale również zwiększają szanse na zlezienie lub zmianę pracy. Warsztaty informatyczne organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, pod patronatem m.in. Przedstawicielstwa KE w Polsce.

W czwartek 2 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów w ramach projektu finansowanego ze środków województwa łódzkiego „UCYFROWIENI”.

Spotkanie otworzyła Jolanta Zięba-Gzik (członek Zarządu województwa łódzkiego) wraz z Krzysztofem Pijanowskim (dyrektorem Departamentu Cyfryzacji) i Pawłem Nowakiem (Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego).

Osobami prowadzącymi warsztaty byli pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Maria Kucińska i Małgorzata Nobis-Niewiadomska.

Projekt skierowany jest do osób 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Tematyka warsztatów obejmuje podstawy obsługi sprzętu komputerowego oraz e-administrację, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukację i e-kulturę.

Podsumowaniem projektu „UCYFROWIENI” będą dwie mini konferencje (czerwiec i listopad), na które zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy warsztatów.

Projekt został objęty patronatami instytucji: Przedstawicielstwo KE w Polsce, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet III Wieku im. Heleny Kretz, Uniwersytet III Wieku Politechniki Łódzkiej, Drugi Łódzki Uniwersytet III Wieku, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. Patronat medialny – „Dziennik Łódzki”. 

Źródło: https://ec.europa.eu