W Katowicach o zdrowiu

Musimy zapewnić w Europie powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, równość i solidarność – mówił w Katowicach Vytenis Andriukaitis. Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności był gościem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Podczas swojego wystąpienia komisarz przedstawił działania Komisji Europejskiej wspierające państwa członkowskie aby zapewnić, że krajowe systemy pozwolą wszystkim obywatelom cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu.

W trakcie Kongresu Wyzwań ZdrowotnychVytenis Andriukaitis spotkał się m.in. z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Przedstawiciel polskiego rządu zapowiedział, że do maja br. Polska dostosuje swoje prawodawstwo do zapisów tzw. dyrektywy tytoniowej. Podczas rozmowy poruszono również kwestie związane z transgraniczną opieką medyczną.

Podczas swojej prezentacji na Kongresie komisarz Andriukaitis przedstawił inicjatywy KE dotyczące ochrony zdrowia i reformy systemów opieki zdrowotnej oraz wyzwania m.in. antybiotykoodporność, walka z otyłością czy uzależnienie od tytoniu: – Jako kardiochirurg miałem niejedną okazję przekonać się na własne oczy o strasznych skutkach tego nałogu. Przyznam, że i moja rodzina była dotknięta chorobami związanymi z paleniem, co pozostawiło bolesne wspomnienia. Polska poczyniła pewne postępy w zapewnianiu obszarów wolnych od dymu tytoniowego, zmniejszając narażenie biernych palaczy w barach, restauracjach i miejscach pracy. Bieżąca transpozycja unijnej dyrektywy w sprawie produktów tytoniowych do polskiego prawodawstwa może być dobrą sposobnością do dalszego rozwoju środowisk wolnych od dymu tytoniowego.

Dodatkowe informacje: