Z Widokiem na Plan Inwestycyjny Europy

Czym jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i jak z niego skorzystać? Jakie projekty są finansowane z EFIS? Jakie są skutki krótko i długofalowe Planu Inwestycyjnego? Na te i na inne pytania odpowiedzą uczestnicy debaty pt. „Z widokiem na Plan Inwestycyjny dla Europy”, która odbędzie się 22 marca w Budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Plan Inwestycyjny i EFIS

Plan Inwestycyjny Europy został wprowadzony w 2014 roku w celu uruchomienia i wspierania inwestycji w gospodarkę realną. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to główne narzędzie wdrażania tego Planu.

EFIS jest wspólną inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Komisji Europejskiej, której celem jest niesienie pomocy
w rozwiązaniu aktualnej luki inwestycyjnej w UE. Głównym założeniem funduszu jest uruchomienie prywatnych środków finansowania inwestycji strategicznych.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych pomaga finansować projekty innowacyjne
i infrastrukturalne, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji. Ma na celu usunięcie barier dla inwestycji i zagwarantowanie lepszej przejrzystości i pomocy technicznej tym projektom.

Kiedy i gdzie?

Debata ma charakter otwarty i odbędzie się w środę 22 marca o godz. 15:00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sala 4W, przy ul. Komandorskiej 118/120.

W roli ekspertów wystąpią:

Tomasz Gibas – Komisja Europejska

Michał Gorzelak– Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Marek Pasztetnik – Zachodnia Izba Gospodarcza

Karolina Żelawska- Pałasz – Europejski Bank Inwestycyjny

Spotkanie poprowadzi dziennikarz Radia Wrocław Filip Marczyński.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 marca za pomocą formularza bit.ly/widok_InvestEU mailowo na adres ec-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 00.

Wstęp bezpłatny.

Źródło: https://ec.europa.eu