Wyniki czwartego zadanie (typ A) – Z uwzględnieniem odpowiedzi drużyny nr 12 „SIEDEMNASTA”

W związku z problemami technicznymi w zakresie skrzynki mailowej i wysyłki odpowiedzi na pytanie przez drużynę nr 12 „SIEDEMNASTKA” informujemy, iż drużyna ta przesłała poprawne odpowiedzi na pytania o godzinie 10:03:00. W związku z powyższym była to pierwsza poprawnie udzielona odpowiedź. Wyjaśnienie niejasności w zakresie dotarcia maila zostało rozwiane poprzez przesłanie potwierdzenia o wysyłce wiadomości. Dokumentacja do wglądu w biurze Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct -Tarnów.

W związku z powyższym przedstawiamy ilość przyznanych punktów dla poszczególnych drużyn. W celu sprawiedliwego podziału punktów mamy dwie drużyny, którym przyznajemy punkty za pierwsze miejsce.

Liczba zdobytych punktów:

5 punktów –  Drużyna nr 12 „SIEDEMNASTKA” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:03:00

5 punktów –  Drużyna nr 4 „Uniaki” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:05:00

3 punkty – Drużyna nr 1 „euroZIOMKI” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:05:54

1 punkt – Drużyna nr 11 „SALZIGE” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:06:23

0 punktów dla reszty drużyn:

Drużyna nr 9 „Ciastkożercy” udzieliła błędnej odpowiedzi na jedno pytanie  – przysłane o godzinie 10:04:49

Drużyna nr 6 „Fachowcy Hoffmanowcy” udzielono poprawnej odpowiedzi o  godzinie 10:07:30

Drużyna nr 3 „Młodzi Europejczycy” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:09:02

Drużyna nr 5 „Wola 1” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:10:01

Drużyna nr 8 „Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2” udzielono błędnej odpowiedzi na jedno pytanie – przesłane o godzinie 10:30:30

Drużyna nr 10 „Super Ósemeczki” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:53:39

Drużyna nr 7 „BIAŁE KRUKI” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 14:15:29

Drużyna nr 13 „Ania’s Great Team” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 15:13:37

Drużyna nr 2 EuroArmia nie udzielono odpowiedzi.