Wyniki czwartego zadanie (typ A)

Poprawne odpowiedzi:

1. Z iloma Państwami poza Polską graniczy Słowacja? Należy również wymienić te kraje. Słowacja poza Polską graniczy z czterema Państwami, są to: Austria, Czechy, Ukraina, Węgry

2.Ile posłów liczy Parlament Europejski (inaczej zwanych deputowanymi lub członkami Parlamentu)? 751 posłów

3.Polski generał urodzony w Tarnowie, uczestnik powstania listopadowego i węgierskiego. Podaj jego imię i nazwisko – Generał Józef Bem

4.Jaki kraj przystąpił do Unii Europejskiej razem z Bułgarią? Rumunia

5.Czy Polska należy do strefy Schengen? – TAK

Liczba zdobytych punktów:

5 punktów – Drużyna nr 4 „Uniaki” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:05:00

3 punkty – Drużyna nr 1 „euroZIOMKI” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:05:54

1 punkt – Drużyna nr 11 „SALZIGE” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:06:23

0 punktów dla reszty drużyn:

Drużyna nr 9 „Ciastkożercy” udzieliła błędnej odpowiedzi na jedno pytanie  – przysłane o godzinie 10:04:49

Drużyna nr 6 „Fachowcy Hoffmanowcy” udzielono poprawnej odpowiedzi o  godzinie 10:07:30

Drużyna nr 3 „Młodzi Europejczycy” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:09:02

Drużyna nr 5 „Wola 1” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:10:01

Drużyna nr 8 „Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2” udzielono błędnej odpowiedzi na jedno pytanie – przesłane o godzinie 10:30:30

Drużyna nr 10 „Super Ósemeczki” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 10:53:39

Drużyna nr 7 „BIAŁE KRUKI” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 14:15:29

Drużyna nr 13 „Ania’s Great Team” udzielono poprawnej odpowiedzi o godzinie 15:13:37

Drużyna nr 12 SIEDEMNASTKA nie udzielono odpowiedzi

Drużyna nr 2 EuroArmia nie udzielono odpowiedzi.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszej szybkości. Przed nami już ostatnie zadanie. Bądźcie gotowi w środę o godzinie 10:00.