X Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Europie

Tegoroczny Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Europie dotyczył wiedzy z zakresu podstawowych wiadomości o Europie – geografia Europy, kraje i stolice, kulinaria, zabytki, postacie, Unia Europejska.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

a) Etap I „Europo, opowiedz nam” – prezentacja

Każda szkoła miała za zadanie przygotować inscenizację lub montaż słowno – muzyczny uwzględniający barwy, stroje narodowe, symbole, zabytki, osobliwości wylosowanego przez organizatora kraju. Występ nie mógł być prezentacją multimedialną.

b) Etap II „Czy znasz Europę?” – część wiedzowo – zadaniowa. W konkursie wiedzy brały udział 2 – osobowe drużyny reprezentująca swoją szkołę.

Drużyny odpowiadały na pytania wylosowane na kole fortuny podzielonym według państw. Dodatkowo brały udział w zadaniach sprawnościowych. Miały również za zadanie odgadnięcie danego państwa tylko i wyłącznie na podstawie konturów. Emocji było wiele.

Na sam koniec okazało się, iż o trzecie miejsce należy walczyć, ponieważ dwie drużyny zdobyły taką samą ilość punktów.

Drużyny wykazały się niezwykłym przygotowaniem do niniejszego konkursu, były tańce, muzyka, recytacje, aktorstwo.

Pozytywnym zaskoczeniem dla wszystkich drużyn oraz JURY był tort w kolorach flagi Unii Europejskiej z okazji równej rocznicy 10 lecia organizacji Turniejów Wiedzy.

Relacja VIDEO z Turnieju Wiedzy:

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/9054,x-miedzynarodowy-turniej-wiedzy-o-europie.html

Galeria zdjęć z Oficjalnego Portalu Miasta Tarnowa:

http://tarnow.pl/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2016/X-Miedzyszkolny-Turniej-Wiedzy-o-Europie