ZADANIE 1 TYPU A GRA MIEJSKA 2016”WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ”

Jest to zadanie, typu „Kto pierwszy ten lepszy”, w którym liczy się czas dostarczenia odpowiedzi na pytania.

Punktacja przedstawia się następująco:

5 pkt – drużyna, która jako pierwsza prześle prawidłowe odpowiedzi,

3 pkt – drużyna, która jako druga prześle prawidłowe odpowiedzi,                     

1 pkt – drużyna, która jako trzecia prześle prawidłowe odpowiedzi.

Pozostałe drużyny: 0 pkt.

Uwaga! W tym zadaniu punkty można uzyskać wyłącznie w przypadku udzielenia prawidłowych i pełnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Za przesłanie odpowiedzi błędnych lub niepełnych drużyna otrzymuje 0 pkt.

Czas na udzielenie odpowiedzi mija w dniu 25.04.2016 o godzinie 18:00.

Wyniki publikowane będą w dniu 26.04.2016 o godzinie 10:00.

Pytania

1.Jak długo trwa kadencja przewodniczącego Rady Europy?

2.Gdzie mieści się siedziba Komisji Europejskiej ?

3.Kiedy został podpisany Traktat o Unii Europejskiej?

4.Kiedy podpisany został układ z Schengen?

5.Imię i Nazwisko Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Rozwiązanie należy przesłać w formie na e-maila: europedirect-tarnow@europim.pl lub bezpośrednio dostarczyć do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów na płycie CD, pendrive lub na innym nośniku elektronicznym.