ZADANIE 2 TYPU B – GRA MIEJSKA 2016”WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ”

W dniu dzisiejszym poniżej przedstawiamy zadanie 2 typu B GRY MIEJKIEJ 2016 „WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ”.

Zadaniem dla każdej drużyny jest przedstawienie kultury, zwyczajów, symbolów wybranego przez drużynę Państwa należącego do Unii Europejskiej. Można to zrobić za pomocą:

  • Filmu,
  • Prezentacji multimedialnej,
  • Plakatu

Liczymy na twórcze pomysły. Do dzieła.

Ostateczny termin na wykonanie zadania mija w dniu 05.05.2016 o godzinie 15:00.

Rozwiązanie należy przesłać w formie na e-maila: europedirect-tarnow@europim.pl lub bezpośrednio dostarczyć do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów na płycie CD, pendrive lub na innym nośniku elektronicznym. W treści maila prosimy o podanie nazwy drużyny.

Zadania typu B oceniane będą przez specjalnie w tym celu powołaną Komisję, w skład której wchodzą 3 osoby:

  1. Kierownik Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Tarnów – przewodniczący Komisji,
  2. Konsultant Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Tarnów,
  3. Przedstawiciel Fundacji Regionalnego Rozwoju Edukacji.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 10.

Wyniki publikowane będą w dniu 06.05.2016 o godzinie 10:00.