ZADANIE 3 TYPU C – GRA MIEJSKA 2016”WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ”

Czas na zadanie nr 3…..w tegorocznej edycji Gry Miejskiej 2016.

„Zjednoczeni w różnorodności” to słowa obecnego motta Unii Europejskiej.

Waszym zadaniem będzie skomponowanie nowej wersji motta. Wykażcie się kreatywnością i pomysłowością. Pamiętajcie uczniowie, ma to być krótkie zdanie nawiązujące do charakterystyki i celów działania UE.

Czekamy na wasze pomysły!

Ostateczny termin na wykonanie zadania drużyna ma do dnia 11.05.2016 do godziny 15:00

Rozwiązanie należy przesłać w formie na e-maila: europedirect-tarnow@europim.pl lub bezpośrednio dostarczyć do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów na płycie CD, pendrive lub na innym nośniku elektronicznym. W treści maila prosimy o podanie nazwy drużyny.

Sposób przyznawania punktów za niniejsze zadanie wygląda następująco:

Wykonane motta zostaną opublikowane na nastej stronie internetowej w aktualnościach w dniu 11.05.2016 do godziny 18:00. Przedstawione zostanie jedynie przygotowane przez każdą z drużyn motto bez podania informacji o nazwie drużyny bądź szkoły!!!

Oceny zadania dokonują wszystkie drużyny. Każdy zespół ma do dyspozycji 8 punktów i musi przydzielić punkty grupom przeciwnym według własnego uznania (można podzielić punkty pomiędzy poszczególne motta [np.: motto nr 1 – 2pkt; motto nr 4-3pkt; motto nr 9-3pkt], bądź przyznać maksymalną ilość jednej sentencji[np.: motto nr 7-8pkt]).

UWAGA! Każda drużyna zobowiązana jest rozdzielić WSZYSTKIE punkty, którymi dysponuje. Gdy tego nie zrobi, nie zostaną jej naliczone przyznane punkty drużyn przeciwnych.

Drużyna sama sobie nie może przyznać punktów.

Wiadomość z ilością punktów należy przesłać na nasz adres e-mail do dnia 12.05.2016 do godziny 16:00.

W zadaniu tego typu można również otrzymać dodatkowe punkty za szybkość dostarczania:

3 pkt – drużyna, która jako pierwsza prześle motto.

2 pkt – drużyna, która jako druga prześle motto, 

1 pkt – drużyna, która jako trzecia prześle motto.

Wyniki publikowane będą w dniu 13.05.2016 roku o godzinie 10:00.

Powodzenia!