ZADANIE 4 TYPU A GRA MIEJSKA 2016”WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ”

Witamy ponownie.

Tym razem czeka na Was kolejne zadanie typu „Kto pierwszy ten lepszy”, w którym liczy się czas dostarczenia prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Punktacja przedstawia się następująco:
5 pkt – drużyna, która jako pierwsza prześle prawidłowe odpowiedzi,
3 pkt – drużyna, która jako druga prześle prawidłowe odpowiedzi,
1 pkt – drużyna, która jako trzecia prześle prawidłowe odpowiedzi.
Pozostałe drużyny: 0 pkt

Uwaga! W tym zadaniu punkty można uzyskać wyłącznie w przypadku udzielenia prawidłowych i pełnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Za przesłanie odpowiedzi błędnych lub niepełnych drużyna otrzymuje 0 pkt.

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi mija w dniu 16.05.2016 o godzinie 18:00.

Wyniki opublikowane będą w dniu 17.05.2016 o godzinie 10:00.

1. Z iloma Państwami poza Polską graniczy Słowacja? Należy również wymienić te kraje.

2.Ile posłów liczy Parlament Europejski (inaczej zwanych deputowanymi lub członkami Parlamentu)?

3.Polski generał urodzony w Tarnowie, uczestnik powstania listopadowego i węgierskiego. Podaj jego imię i nazwisko.

4.Jaki kraj przystąpił do Unii Europejskiej razem z Bułgarią?

5.Czy Polska należy do strefy Schengen?

Rozwiązanie należy przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl lub bezpośrednio dostarczyć do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Tarnów na płycie CD, pendrive lub na innym nośniku elektronicznym. W treści maila prosimy o podanie nazwy drużyny.