Zadanie nr 3 – Prezentacja haseł Unii Europejskiej – GRA MIEJSKA 2016

Przedstawiamy propozycje haseł Unii Europejskiej przesłanych przez drużyny biorące udział w Grze Miejskiej 2016 „WIEDZIEĆ, UMIEĆ, CHCIEĆ”. Prezentacja haseł jest losowa!!!

WAŻNA INFORMACJA: OCENA ZADANIA NUMER 3:

Oceny zadania dokonują wszystkie drużyny. Każdy zespół ma do dyspozycji 8 punktów i musi przydzielić punkty grupom przeciwnym według własnego uznania (można podzielić punkty pomiędzy poszczególne motta [np.: motto nr 1 – 2pkt; motto nr 4-3pkt; motto nr 9-3pkt], bądź przyznać maksymalną ilość jednej sentencji[np.: motto nr 7-8pkt]).

UWAGA! Każda drużyna zobowiązana jest rozdzielić WSZYSTKIE punkty, którymi dysponuje. Gdy tego nie zrobi, nie zostaną jej naliczone przyznane punkty drużyn przeciwnych.

Drużyna sama sobie nie może przyznać punktów.

Poniżej znajdują się motta Unii Europejskiej na które można oddawać głosy:

1.” Nic nie łączy narodów bardziej, niż znajomość innych kultur”

2.”Wspólnie działamy, różnie żyjemy”

3.”Kolorowy świat pokoju i wolności”

4.„Różne narody – jeden cel”

5.”Wspólnie osiągniemy więcej”

6.”Unia Europejska – przestrzeń, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość”

7.„Podzieleni na NARODY – równi jak BRACIA !”

8.„Wiele krajów – jedna przyjaźń”

9.”Podajmy sobie ręce-wspólnie możemy więcej!”

10.„WSPÓLNY CEL, WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ, JEDNA EUROPA”

11.„Wspólnie wybieramy, wspólnie tworzymy”

12.”Ramię w ramię każdy z nas
równość, radość nieśmy wraz”

13. „W europejskiej drużynie siła”.

Wiadomość z ilością punktów należy przesłać na nasz adres e-mail do dnia 12.05.2016 do godziny 16:00.