Zaproszenie na wideokonferencję z ekspertami EuropeAid

Serdecznie zapraszamy na wideokonferencję z ekspertami EuropeAid dotyczącą funduszy unijnych na współpracę rozwojową.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • rodzaje instrumentów finansowych,
  • procedury,
  • implementacje,
  • ewaluacje,

Termin konsultacji: 21 październik 2016 r.

Termin zgłoszeń na konsultacje do 2 października 2016 r.

Zaproszenie: Zaproszenie na konsultacje EuropeAid

Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie do udziału w konsultacjach wraz z formularzem należy przesyłać na adres COMM-REP-WAW-ZAPISY@ec.europa.eu do dnia 2 październik 2016 r.