Ze studentami prawa o handlu międzynarodowym

Ze studentami prawa o handlu międzynarodowym

W lipcu na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ELSA Law School on International Trade organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. W ramach tego wydarzenia studentami mogli wziąć udział w licznych warsztatach, konkursie Moot Court Competition, a na zakończenie uczestnicy bawili się na uroczystej Gali.

ELSA Law School on International Trade to letnia szkoła prawa skierowana do studentów z całego świata, która stanowi połączenie programu naukowego, socjalnego oraz kulturalnego. Tegoroczna edycja organizowana przez wrocławski oddział Stowarzyszenia była pierwszą i z pewnością nie ostatnią. Podczas jednego z lipcowych tygodni 30 studentów z różnych krajów zgłębiało wiedzę na temat wybranych zagadnień prawnych poprzez udział w wykładach, debatach i warsztatach, opartych na wymianie doświadczeń i poznawaniu innych systemów prawnych. Oprócz części merytorycznej letnia szkoła prawa umożliwia uczestnikom międzynarodową integrację kulturową oraz unikatową sposobność do nawiązania nowych znajomości.

Dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu jeden z dni programu merytorycznego odbywał się w Domu Europy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą praktyk, staży i wolontariatu proponowaną przez struktury europejskie. Reprezentant Przedstawicielstwa był też jednym z sędziów podczas wieńczącego projekt Moot Court Competition. W trakcie uroczystej Gali podsumowującej zmagania uczestników wręczone zostały upominki ufundowane przez Komisję.

Projekt ten odniósł spory sukces oraz okazał przedsięwzięciem wartym kontynuacji w następnych latach. Trójpłaszczyznowa struktura letniej szkoły prawa połączyła wysoką wartość programu merytorycznego z bogactwem i różnorodnością społeczno – kulturową.

Źródło: https://ec.europa.eu