Konferencja dla uczniów -podsumowanie

W dniu 5 grudnia br. w V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie odbyła się, zorganizowana  przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów, konferencja z udziałem Eksperta Team Europe dr Krzysztofa Bieguna.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów prowadzony przez europim s.c. M.P. Kłusek miał przyjemność zorganizowania we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Tarnowie konferencji naukowej ze specjalnym udziałem eksperta Team Europe dr Krzysztofa Bieguna – Adiunkta Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem wykładu było podniesienie świadomości wśród uczniów oraz pobudzanie debaty w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej.

Główny temat zajęć „Czy tylko kraje strefy euro mogą w pełni korzystać ze wspólnego rynku?” poruszał kwestie związane z obszarem polityki, gospodarki, a także finansów.

Ciekawa forma prowadzenia wykładu pozwoliła uczniom na aktywne uczestnictwo poprzez wypowiedzi, dyskusję a także pracę w grupach.

Młodzież prezentowała swoje przemyślenia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej za 10 lat. Każda grupa posiadała swoją wizję i zaskakiwała różnorodnością wypowiedzi.

W trakcie konferencji poruszone zostały dodatkowe tematy dotyczące celu i zakresu funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności, a także Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Nie zabrakło także specjalnego konkursu z nagrodami, dotyczącego tematyki spotkania. Do najlepszych trafiły gry planszowe „Gwiezdny Express”.

Na zakończenie konferencji uczniowie otrzymali upominki w postaci publikacji poświęconych zagadnieniom Unii Europejskiej.