O migracjach z migrantami w szkołach

O tym, że migracje międzynarodowe są stałym elementem funkcjonowania społeczeństw i nie niosą wyłącznie negatywnych konsekwencji i zagrożeń, o różnych aspektach migracji, motywach przyjazdu do Polski i różnicach międzykulturowych rozmawiać będą z pochodzącymi z krajów Azji i Afryki pracownikami wrocławskich korporacji uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia i okolic. Warsztaty organizują Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Stowarzyszenie Semper Avanti.

Debata publiczna w ostatnich latach skupia się na przedstawianiu negatywnych aspektów migracji międzynarodowych, kreowaniu poczuciu lęku wobec cudzoziemców i podkreślaniu zagrożeń związanych z niekontrolowanymi przepływami ludności. Uświadamianie o pozytywnych konsekwencjach migracji i umożliwienie bezpośredniego spotkania z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce jest niezbędne w kontekście jednostronnego medialnego przekazu, obrazującego kryzys migracyjny w Europie.

W ramach 50 warsztatów, które odbędą się w ramach projektu organizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenie Semper Avanti, uczniowie będą mieli okazję poznać pozytywne strony migracji, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z wysoko wykwalifikowanymi cudzoziemcami mieszkającymi i pracującymi we Wrocławiu.

Celem spotkań warsztatowych jest:
•             nabycie przez uczniów wiedzy na temat migracji i polityki migracyjnej UE, w tym migracji wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników,
•             osobisty kontakt z cudzoziemcami zatrudnionymi w międzynarodowych firmach,
•             kształtowanie tolerancyjnych i otwartych postaw.

Spotkania prowadzone będą przez specjalnie przeszkolonych edukatorów oraz cudzoziemskich pracowników wrocławskich korporacji.

Każdy warsztat rozpocznie się krótką prezentacją na temat migracji. W drugiej części spotkania zagraniczni eksperci – migranci opowiedzą o motywach swojego przyjazdu do Polski i wykonywanej pracy, spostrzeżeniach dotyczących naszego kraju, różnicach międzykulturowych oraz zaletach i wadach pracy w wielokulturowym środowisku. W trzeciej części młodzież będzie miała możliwość zadawania pytań i dzielenia się refleksjami z gośćmi.

Adresatami projektu są uczniowie ostatnich klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia oraz najbliższych okolic.

Czas trwania warsztatu: 45 minut (jedna godzina lekcyjna). Projekt będzie realizowany we Wrocławiu od 1 do 23 czerwca 2017 r. Szkoły chętne do uczestnictwa w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorami w celu ustalenia dat i godzin spotkań z uczniami:

Karolina Czerep:  881 779 464 | karolina.czerep@semperavanti.org

Marcin Wojtera: 606 379 406 | marcin.wojtera@semperavanti.org

Źródło: https://ec.europa.eu